Jaká ocenění budou letos na festivalu udělena?

Grand Prix

Jste-li z filmové branže a plánujete přihlásit svůj snímek na Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, pak vás jistě zajímá, jaké ceny může váš film na festivalu získat. A že jich není málo...

Nejvyšší festivalovou cenou je Grand Prix Golden Prague, která pětičlenná mezinárodní porota uděluje jednomu vítěznému pořadu. K tomuto ocenění se váže finanční odměna ve výši 10 000 EUR. Film, který cenu získá, musí porotu zaujmout vynikající kvalitou, kreativitou i technickým provedením. Vloni byla takto oceněn německý snímek Zamilovaná Orfea v režii Axela Ranische, kterou produkovala společnost Euroarts.

Kromě Grand Prix jsou na festivalu každoročně udělovány tři České křišťály pořadům v jednotlivých soutěžních kategoriích: Dokumenty o hudbě, tanci a divadle, Záznamy inscenačního umění a Záznamy hudebních koncertů

Další cenou, kterou může váš film na Zlaté Praze získat, je Zvláštní uznání za mimořádný umělecký přínos. Toto ocenění je udělováno vynikajícím pořadům, které ale nemusí nutně získat jednu z hlavních cen.

Za zmínku stojí samozřejmě i další ocenění, jako například Cena České televize, která je udělována pořadu, jenž vyniká uměleckou kvalitou, nebo ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které zahrnuje finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Každý soutěžní pořad může na festivalu získat i několik cen. 

Nezapomeňte, že nová uzávěrka přihlášek je teď v pátek 14. června. Hodně štěstí!