O festivalu Zlatá Praha

Mezinárodní televizní festival pyšnící se dlouholetou historií a jedinečným obsahem. Místo pro setkávání špičkových umělců ze všech koutů světa. Událost, kde se diváci potkávají se svými oblíbenými hvězdami. Prostor pro spolupráci, inspiraci i potěšení. To je Zlatá Praha – přehlídka, jež láká milovníky umění na bohatý program již padesát šest let.

Zlatá Praha je unikátní kulturní událostí mezinárodního rozsahu a spolu s Prix Italia a Rose d’Or se řadí mezi nejstarší televizní festivaly na evropském kontinentu. Česká televize ji pravidelně pořádá v nádherném prostředí staré Prahy, v posledních letech na Nové scéně Národního divadla. Od založení festivalu navštívily Zlatou Prahu desítky režisérů, choreografů a umělců světového formátu – například H. Burton, P. Weigl, B. Large, B. Monsaingeon, Ch. Bruce, B. Gavin, N.Duato, H.Hulscher, J. Kylián, M. Ek, Ch. Nupen, A. Preljocaj, J. Neumeier, D. Klimentová nebo J. a O. Bubeníčkové.

Historie a jedinečný obsah

Pražská televizní filmová přehlídka vznikla v roce 1964, od té doby si ale prošla komplikovaným vývojem. Od festivalu veškeré televizní tvorby přes soutěž v dramatické a hudební kategorii až po čistě hudební a taneční přehlídku. Zlatá Praha přežila tzv. krizová léta 1968 a 1969, normalizaci, rozpad společného státu, proměnu ČST v televizi veřejné služby i dramatické proměny televize jako média po začátku nového tisíciletí. Na svých hodnotách však nikdy neubrala a vyvinula se ve významnou kulturní akci, jejíž důležitou součástí je i doprovodný program, ze kterého si vybere celá rodina.

Místo pro setkávání

Hlavní hodnotou pražského festivalu byla po léta především možnost setkávání se tvůrců i televizních manažerů z různých států s odlišným společenským zřízením, v průběhu času i se zástupci televizí z Asie a Afriky, jejichž tvorba byla jinak v Evropě v podstatě neznámá. V posledních dvaceti letech pak festival získal nezastupitelnou úlohu jediné reprezentativní přehlídky pořadů zaměřených na hudbu, tanec a divadlo.

Událost a prostor

Dnes je Zlatá Praha čtyřdenní kulturní událostí, která umožňuje širší poznání televizních hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů nejen z české, ale i světové produkce, a to prostřednictvím soutěže, promítání, videotéky a odborných setkání. Soutěžní snímky, jejichž základní podmínkou je umělecká úroveň pořadu, jsou rozděleny do tří kategorií:

• dokumenty o hudbě, tanci a divadle

• záznamy inscenačního umění

• záznamy hudebních pořadů 

Vítězové jednotlivých kategorií získají ocenění Český křišťál. Porota, která je složená z mezinárodních odborníků a každý rok se obměňuje, udílí i zvláštní uznání za mimořádný umělecký počin a samozřejmě hlavní cenu – Grand Prix Golden Prague.

Letošní ročník začíná 25. září 2019. Přijďte ho zažít s námi! 

vizual 2019