Záštita ministra kultury

Záštita od ministra kultury

Vážíme si toho, že ministr kultury, pan Mgr. Martin Baxa, převzal osobní záštitu nad 61. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Děkujeme!

Golden Prague Patronage Minister of Culture