2 - Bach: Vášnivý život

Devadesátiminutový film vytvořený pro BBC2. Mezinárodně uznávaný dirigent Sir John Eliot Gardiner se vydává hledat J. S. Bacha, člověka a hudebníka. Úspěšně boří mýtus veřejností zažitého portrétu dvaašedesátiletého Bacha, který jej ukazuje jako nabručeného starého strýce v paruce a společenském kabátě, přestože jeho nejlepší díla vznikla v závěru třetí a počátku čtvrté dekády jeho života v období desetiletí výjimečného tvůrčího zápalu. Dozvídáme se o Bachově celoživotním sklonu k odporu k autoritám, který se projevoval od jeho útlého věku a vedl jej k veřejným rvačkám a nakonec i k uvržení do žaláře.

Producent
Leopard Films
Koprodukce
None
Země
Spojené království
Režie
Cesca Eaton and David Jefcock
Kamera
Patrick Duval
Stopáž
90 minut
Fotografie
Ocenění na festivalu
Český křišťál: 2 kategorie