Panel EBU a IMZ / UDRŽITELNOST A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ KLASICKÉ HUDBY

Panel EBU a IMZ

Ekologická udržitelnost nebo ekologická produkce je téma, které je stále důležitější pro všechny divácké skupiny, zvláštnímu zájmu se těší především u mladé generace. Zahrnuje postupy od preprodukce přes produkci a postprodukci až po propagaci audiovizuálního produktu, a ovlivňuje tak celý audiovizuální sektor.

Jak může televizní hudební a kulturní průmysl zajistit, aby jeho pracovní postupy byly udržitelné, a aby poslání zpřístupňovat kulturu všem nebylo na úkor životního prostředí? Od vysílatelů, producentů a umělců se dozvíme, jak se s touto výzvou vypořádávají.

Panel vedou:

Katharina Jeschkeová, generální tajemnice, IMZ

Matthew Trustram, vedoucí televizního oddělení, Evropská vysílací unie

Přednášející:

Claudia Kraussová, projektová manažerka pro ochranu klimatu + ekologické vysílání ve společnosti KlimAktiv

Hemini Mehta, vedoucí oddělení udržitelnosti v Evropské vysílací unii

Arild Erikstad, výkonný producent/mezinárodní vztahy TV Music v NRK – Norwegian Broadcasting Corporation

Becky Leesová, vedoucí oddělení mezinárodních médií a digitální strategie v Londýnském symfonickém orchestru

Daniel Gorjão, ředitel pro oblast múzických umění ve společnosti Rádio e Televisão de Portugal

 

Panel bude pouze v anglickém jazyce.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdmN2ZjMDMtNDNiNS00ZjVhLWJlNjQtOGQ1NjZjNTY5ZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22617fcaac-860e-4a20-8400-c4c15836624b%22%2c%22Oid%22%3a%22eeb1f311-806d-412c-8c7e-a34aff2530b3%22%7d

Nová scéna Národního divadla
-
Zasedací místnost, Nová scéna