Program festivalu

Program festivalu Zlatá Praha bude zveřejněn již brzy.