Světová premiéra snímku Divadelní dějství

Divadelní dějství

Snímek Divadelní dějství, jenž bude mít na letošním festivalu světovou premiéru, je ojedinělým počinem choreografa Jiřího Kyliána. Dokumentuje zrození, život a smrt prvního divadla na světě zasvěceného tanečnímu umění.

Jiří Kylián je jedním z nejvýznamnějších choreografů své generace. Většinu svého života (od roku 1975) strávil v Nizozemsku, a celých čtyřiadvacet let (1975 -1999) byl uměleckým ředitelem Nederlands Dans Theater. Za jeho ředitelství byli do tohoto souboru pozváni významní choreografové z celého světa: Glen Tetley, Hans van Manen, William Forsythe, Ohad Naharin a mnoho jiných. Někteří v tomto souboru tančili, a tvořili zde své první choreografie: Mats Ek, Nacho Duato, Johan Inger, Paul Lightfoot, Alexander Ekman

V roce 1987 NDT postavilo v Haagu pro svůj soubor vlastní divadlo. Byla to první stavba svého druhu na světě. Slavnostního otevření tohoto divadla se zúčastnila královna Beatrix, její manžel princ Claus, a mnozí přední představitelé tehdejšího kulturního a politického života Nizozemska. Architektem stavby byl dnes věhlasný nizozemský architekt Rem Koolhaas. Jednalo se o jeho úplně první realizovanou stavbu.

Skutečnost, že NDT mělo své vlastní divadlo a také soubor sestávající se ze tří ansámblů: NDT I pro tanečníky ve věku mezi 20 a 40 lety, NDT II pro mladé tanečníky, recentní absolventy konzervatoří, a NDT III pro seniory mezi čtyřicítkou a smrtí, dala této taneční skupině ojedinělý a mimořádný status. Přestože nové divadlo poskytovalo komplexní technické zázemí, prostory pro administraci a samozřejmě moderně koncipované baletní sály, bylo rozhodnuto, že bude strženo, aby udělalo prostor pro nové multifunkční kulturní centrum. Postupnému bourání tohoto objektu mezi 2015 a 2022, o kterém rozhodli představitelé města Haagu, předcházela řada sporů.

Tento nový, a ojedinělý snímek dokumentuje zrození, život a smrt prvního divadla na světě, zasvěceného tanečnímu umění. V jeho centru je rozhovor mezi Jiřím Kyliánem a architektem Remem Koolhaasem. Na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha 2022 bude v pátek 23. září 2022 v 19 hodin uveden ve světové premiéře. Svá místa si můžete rezervovat zde. Vstup na slavnostní projekci je ZDARMA.

Divadelní dějství
Divadelní dějství
Divadelní dějství