Užijme si Zlatou Prahu ve zdraví

Golden Prague

Řídíme se aktuálními vládními nařízeními v souladu s rozvolněním opatření v kultuře.

V každé z budov Národního divadla bude k dispozici polovina kapacity hlediště při dodržování nastavených opatření. U vstupu budou stojany s dezinfekcí, hledištní personál bude nabízet respirátory.

Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z následujících podmínek:

- negativní POC antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
- 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
- 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
- nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC, ale ne více než 9 měsíců
do 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19
- čestným prohlášením o absolvování samotestu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami v zaměstnání, škole nebo školském zařízení
- další variantou je podstoupení samotestu v testovacím stanu v okolí divadelních budov. Testy jsou k zakoupení ve večerních pokladnách.

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.

Diváci vstupují do divadla s předepsanou ochranou dýchacích cest.