Záštita primátora hlavního města Prahy

záštita

Velmi si vážíme toho, že primátor hlavního města Prahy, pan MUDr. Zdeněk Hřib, převzal osobní záštitu nad 56. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.

Děkujeme!