Záštita primátora hlavního města Prahy

záštita

Je nám ctí, že primátor hlavního města Prahy, pan MUDr. Zdeněk Hřib, převzal osobní záštitu nad 58. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.

Děkujeme!