Přijímáme přihlášky do soutěže 61. ročníku

Golden Prague 24

Zlatá Praha zve filmaře, režiséry, producenty, distributory a vysílatele, aby na letošní festival přihlásili své nové filmy z oblasti hudby, tance a divadla. 1. března jsme spustili přihlášky do mezinárodní soutěže 61. ročníku festivalu!

Soutěžní pořady jsou i letos rozděleny do tří kategorií:

  • Dokumenty o hudbě, tanci a divadle
  • Záznamy inscenačního umění (Záznamy inscenací oper, operet, muzikálů, tance, baletů, divadelních představení atd.)
  • Záznamy hudebních koncertů (Záznamy symfonických a orchestrálních představení, komorní hudba, recitál atd.

Kromě pořadů přijímá MTF ZP do soutěže také jednotlivé části seriálů či cyklů, jestliže je lze samostatně posuzovat.

Vítěz každé z kategorií obdrží Český křišťál. Pětičlenná porota složená z mezinárodních odborníků uděluje také Zvláštní uznání za mimořádný umělecký počin a samozřejmě hlavní cenu – Grand Prix Zlaté Prahy. Další dvě „zlatopražská" ocenění udělí Česká televize a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2024. Všechny potřebné informace najdete ve Statutu Zlaté Prahy, který je ke stažení zde.